Unneberg, Erik and Christensen, Dennis > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy
1 result