FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • High latitude optical satellite communications – cloud coverage in Norway 

  Author::Bråten, Lars Erling; Author::Rytir, Martin (2019)
  Sammendrag Trådløs satellittkommunikasjon har tradisjonelt benyttet modulerte radiobølger for overføring av informasjon til, fra og mellom satellitter. Optisk kommunikasjon benytter lignende prinsipper med elektromagnetiske ...
 • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2018 

  Author::Utstøl, Simon; Author::Gohli, Jostein; Author::Karsrud, Tove Engen; Author::Prydz, Petter (2019)
  Sammendrag Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til ...
 • Prøvetaking og analyser av sideterreng langs vei 

  Author::Aaneby, Jorunn; Author::Johnsen, Ida Vaa (2019)
  Sideterrenget langs en høytrafikkert strekning av E6 ved Skullerud sør i Oslo kommune har blitt kartlagt for forurensning ved prøvetaking og analyser. Jordprøver fra sideterrenget langs strekningen og en prøve av ...
 • Stordatasystemer og deres egenskaper 

  Author::Stolpe, Audun; Author::Hansen, Bjørn Jervell; Author::Halvorsen, Jonas (2019)
  Begrepet stordata er på mange måter mer dekkende som en betegnelse for en samfunnsutvikling enn for en bestemt teknologi, og har så langt ikke fått noen entydig definisjon. Isteden karakteriseres stordata som regel ved ...
 • Computational modeling of health effects from indoor dispersion of airborne biological and chemical agents 

  Author::Fossum, Hannibal E.; Author::Dybwad, Marius; Author::Helgeland, Anders (2019)
  Biologisk eller kjemisk terror, der biologiske eller kjemiske stoffer benyttes for å skade eller ta livet av sivile, er en trussel med store potensielle konsekvenser. Flere kjemiske og biologiske trusselstoffer kan være ...

View more