Syntetisk apertur-radar (SAR) > 2017-01-01T00:00:00Z
3 results