Materiellinvesteringar i forsvarssektoren – når vi måla? – Utvida samandrag av FFI-rapport 24/00554

Author
Voldhaug, Jan Erik
Prebensen, Frida Waage
Presterud, Ane Ofstad
Date Issued
2024-04
Keywords
Materiellanskaffelser
Materiellinvesteringer
Investering
Investeringsprosesser
Insentiver
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3297
Collection
Utvidet sammendrag
FFI_Utvidet Sammendrag_Materiellinvisteringar_PUBL.pdf
Size: 3M
Abstract
Forsvarssektorens evne til å løyse morgondagens oppgåver er avhengig av dagens evne til å investere i dei rette prosjekta og at prosjekta blir gjennomført på ein effektiv måte.
View Meta Data