Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024

Author
Sendstad, Cecilie
Udal, Julie Helseth
Date Issued
2024-03-22
Keywords
Budsjetter
Forsvarsøkonomi
Makroøkonomi
Russland
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3286
Collection
Eksterne notater
24-00661 Eksternnotat.pdf
Size: 1M
Abstract
Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene innen andre områder blitt opprettholdt. Dette har ført til presset kapasitet i arbeidsmarkedet og høye lønns-økninger. Russland lykkes delvis med å omgå sanksjoner, selv om de har skapt utfordringer for produksjons-evnen. Den sosioøkonomiske utviklingen bidrar til sosial og politisk stabilitet. Den videre økonomiske utviklingen vil blant annet avhenge av om de russiske myndighetene lykkes med å opprettholde de høye petroleumsinntektene og å få bukt med inflasjonen. De økonomiske utfordringene knyttet til å finansiere krigen, spesielt nedbetalinger av statsgjeld, skyves fremover til 2030-tallet.
View Meta Data