Hanssen, Leif > RIMFAX or Radar
2 results
  • Articles Radar imager for Mars’ subsurface experiment—RIMFAX

    Hamran, Svein-Erik, Paige, David A., Amundsen, Hans E. Foss, Berger, Tor, Brovoll, Sverre, Carter, Lynn, Hanssen, Leif, Dypvik, Henning, Eide, Jo, Eide, Sigurd, Ghent, Rebecca, Helleren, Øystein, Kohler, Jack, Mellon, Mike, Nunes, Daniel C., Plettemeier, Dirk, Rowe, Kathryn, Russell, Patrick, Øyan, Mats Jørgen

    Hamran, Svein-Erik; Paige, David A.; Amundsen, Hans E. Foss; Berger, Tor; Brovoll, Sverre; Carter, Lynn; Hanssen, Leif; Dypvik, Henning; Eide, Jo; Eide, Sigurd; Ghent, Rebecca; Helleren, Øystein; Kohler, Jack; Mellon, Mike; Nunes, Daniel C.; Plettemeier, Dirk; Rowe, Kathryn; Russell, Patrick; Øyan, Mats Jørgen. Radar imager for Mars’ subsurface experiment—RIMFAX. Space Science Reviews 2020 ;Volum 216.(8) s.

  • Articles Ultrawideband Gated Step Frequency Ground-Penetrating Radar

    Øyan, Mats Jørgen, Hamran, Svein-Erik, Hanssen, Leif, Berger, Tor, Plettemeier, Dirk

    Øyan, Mats Jørgen; Hamran, Svein-Erik; Hanssen, Leif; Berger, Tor; Plettemeier, Dirk. Ultrawideband Gated Step Frequency Ground-Penetrating Radar. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 2012 ;Volum 50.(1) s. 212-220