Karsrud, Tove > Hyperspektral avbildning or Kamera or Multispektral avbildning
1 result