Forsvarplanlegging or Milit������������������������������������������������������re operasjoner or Analyse or Konsekvensanalyse or Norge or Kommando og kontroll > 2000-01-01T00:00:00Z
6 results