Forsvarplanlegging or Milit������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������re operasjoner or Analyse or Norge or Kommando og kontroll > 2000-01-01T00:00:00Z
6 results