Rapporter > Forsvarplanlegging or Milit������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������re operasjoner or Analyse or Langtidsplanlegging or Effektivitet or Rasjonalisering > 2014-01-01T00:00:00Z
1 result