Johnsen, Arnt and Rossland, Helle Kristin > Forsvarplanlegging or Milit������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������re operasjoner or Analyse or Utenrikspolitikk or Havvann > 2000-01-01T00:00:00Z
1 result