Articles > Unneberg, Erik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Eksplosiver / Explosives or VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation or Slagf��lsomhet / Impact sensitivity
0 results