Unneberg, Erik and Christensen, Dennis > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy > Article
1 result