Sele, Marta Lill and Jensen, Tomas Lunde and Moxnes, John Fredrik > Tetthetsfunksjonal teori or Krystalltetthet
1 result