Sele, Marta Lill and Jensen, Tomas Lunde and Moxnes, John Fredrik and Unneberg, Erik > Tetthetsfunksjonal teori or Krystalltetthet > Article
1 result