Articles > Moxnes, John Fredrik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Slagf������lsomhet / Impact sensitivity or Slagf��lsomhet / Impact sensitivity
1 result