Articles > Moxnes, John Fredrik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Eksplosiver / Explosives
1 result