Moxnes, John Fredrik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Eksplosiver / Explosives > 2020-01-01T00:00:00Z
1 result