Articles > Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Eksplosiver / Explosives or Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy > Article
1 result