Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Tetthetsfunksjonal teori or Krystalltetthet
2 results