Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Krystalltetthet or Tetthetsfunksjonal teori
2 results