Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation or Eksplosiver / Explosives
1 result