Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation or Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy
1 result