Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy > 2020-01-01T00:00:00Z
1 result