Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde and Unneberg, Erik and Christensen, Dennis > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation
0 results