Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde and Unneberg, Erik and Christensen, Dennis > Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation
1 result