Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde and Christensen, Dennis > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy
1 result