Jensen, Tomas Lunde and Unneberg, Erik > Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation or Eksplosiver / Explosives
1 result