Jensen, Tomas Lunde and Unneberg, Erik > Detonasjonstemperatur / Temperature of detonation or Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy
1 result