Jensen, Tomas Lunde and Moxnes, John Fredrik > Tetthetsfunksjonal teori or Krystalltetthet
2 results