Syntetisk apertur-radar (SAR) > 2013-01-01T00:00:00Z
1 result