Articles > Unneberg, Erik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Eksplosiver / Explosives or Slagf��lsomhet / Impact sensitivity
1 result