Articles > Unneberg, Erik and Moxnes, John Fredrik > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or VDP::Mathematics and natural scienses: 400::Chemistry: 440::Theoretical chemistry, quantum chemistry: 444
1 result