Articles > Unneberg, Erik and Moxnes, John Fredrik and Christensen, Dennis > VDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Kjemi: 440::Teoretisk kjemi, kvantekjemi: 444 or Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Slagf��lsomhet / Impact sensitivity
1 result