Articles > Unneberg, Erik and Christensen, Dennis > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Eksplosiver / Explosives > Article
1 result