Articles > Moxnes, John Fredrik > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy or Slagf��lsomhet / Impact sensitivity
1 result