Articles > Moxnes, John Fredrik and Jensen, Tomas Lunde > Bindingsdissosiasjonsenergi / Bond dissociation energy
1 result