Violent islamism in Turkey - an overview

Publisert
2013-04-02
Emneord
Terrorisme
Islamisme
Tyrkia
Midtøsten
Rapportnummer
2013/01230
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/997
Samling
Rapporter
13-01230.pdf
Size: 2M
Sammendrag
This report is a preliminary study of violent Islamism in Turkey, intended to serve as a starting point for future research. It surveys the existing literature, traces the broad historical trends, and profiles the main actors. Militant Islamism in Turkey emerged in the 1980s, and since then a large number of attacks of different size and character have been executed by Turkish Islamists. Four organizations, known as al-Qaida, Hezbollah, IBDA-C and The Caliphate State, have had the highest level of activity during this period. These groups have different ideologies, organizational structures, and targeting preferences, but they are all Sunni Muslim, criticize the secularism of the Turkish state, and have perpetrated acts of violence. Several of the organizations have cooperated at different points in time, and a number of activists have moved between organizations. Turkish Islamists are active on the Internet, using both regular web sites and social media, such as forums and Facebook. A chapter of the report is therefore dedicated to Turkish activity on the Internet, using examples to illustrate how different violent Islamist groups present themselves and communicate on the Internet. Finally, the report contains an extensive bibliography covering various aspects of violent Islamism in Turkey.
Denne rapporten er ein førebels studie av valdeleg islamisme i Tyrkia. Målet er at rapporten kan fungere som eit startpunkt for vidare forsking. Valdeleg islamisme vaks fram på 1980-talet i Tyrkia. Sidan då har ei lang rekke åtak av særs ulik storleik og karakter blitt gjennomført av valdelege tyrkiske islamistar. Desse blir presenterte i ein kronologi i rapporten. Fire organisasjonar blir trekt fram som mest sentrale i denne perioden, her omtalte som al-Qaida, Hezbollah, IBDA-C og the Caliphate State. Desse fire har ulike ideologiske grunnlag, typiske mål og måtar å organisere seg på, men er alle sunnimuslimske, kritiske til den sekulære organiseringa av Tyrkia og står bak planlegging av og gjennomføring av valdelege åtak. Fleire av organisasjonane har samarbeida på ulike tidspunkt, og fleire medlemer har valt å skifte organisasjonstilknyting. Delar av aktiviteten til desse rørslene finn stad på internett, både gjennom tradisjonelle internettsider og gjennom meir sosiale media, som forum og Facebook. Eit kapittel av rapporten er via til tyrkiskspråkleg internettaktivitet og viser døme på korleis ulike valdelege islamistgrupper presenterer seg sjølv og kommuniserer på internett. Til slutt inneheld rapporten ein bibliografi. Denne er ei liste over kjeldene som er brukte i denne rapporten, men inneheld i tillegg meir litteratur som kan vere relevant for dei som skal forske vidare på valdeleg islamisme i Tyrkia.
View Meta Data