"The airliner plot" - en kort analyse av operasjonsmønster, motivasjoner og internasjonale forbindelser

Publisert
2006
Emneord
Terrorisme
Islamisme
Al-Qaida
Trusler
Europa
Rapportnummer
2006/03084
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1952
Samling
Rapporter
06-03084.pdf
Size: 462k
Sammendrag
Denne rapporten analyserer informasjon fra åpne kilder om terrorplanene mot fly fra London i august 2006. Vi gjør rede for hvordan terroraksjonen skulle gjennomføres, samt hva som er kjent om de mistenkte og deres nasjonale og internasjonale forbindelser. Vi konkluderer med at planen var av mindre omfang, tilsynelatende mindre profesjonell, og ikke så nær fullførelse som først antatt. Videre synes det klart at koblingene til etablerte/kjente militante grupper synes å være mer diffuse enn de første pressemeldingene ga inntrykk av. I all hovedsak passer saken relativt godt inn i det generelle trusselbildet i Europa slik det har avtegnet seg etter Madrid aksjonen i 2004. Den avslørte planen involverer unge andregenerasjons muslimske innvandrerer, som er inspirert av al- Qaida og villige til å ofre livet innenfor rammeverket av ”global jihad”. De mistenkte antas å ha utgjort en forholdsvis autonom, selvinitiert gruppe, men de synes å ha ønsket å knytte kontakter til, og muligens alliere seg med kasjmirske separatister og al-Qaida. Det kan ikke utelukkes at de har mottatt finansiell og logistisk støtte fra militante grupper i Pakistan og/eller ekstremister i Storbritannia. Det kan heller ikke utelukkes at personer tilknyttet al-Qaida har vært involvert på et eller annet nivå i planleggings- og forberedelsesfasen.
View Meta Data