Testing av ventilasjonssystem på en overbygd standplass på Rena leir

Publisert
2011-05-18
Emneord
Bly
Ammunisjon
Helseskadelige stoff
Rapportnummer
2011/00937
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1366
Samling
Rapporter
11-00937.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Formålet med denne studien var å teste forbedringen av luftkvalitet rundt skytteren ved bruk av et ventilasjonsanlegg på en overbygd standplass på Rena. Ventilasjonssystemet er et prototypanlegg installert for dette formålet. Gasser (karbonmonoksyd, ammoniakk, og hydrogencyanid) samt metaller i svevestøv ble målt fra to skyttere som skjøt 90 skudd hver med ventilasjonssystem av, med ventilasjonssystem på full hastighet, og med ventilasjonssystem på redusert hastighet. Resultatet viste en vesentlig reduksjon i både gasser og svevestøv/metaller med ventilasjonssystemet på full og redusert hastighet.
The aim of the study was to investigate the effect of a ventilation system on the quality of air on a covered stand at a military shooting range at Rena, Norway. The ventilation system was a prototype built for the occasion. Gasses (carbonmon oxide, ammonia, and hydrogen cyanide) and metals in dust in suspension was measured on two gunners that fired 90 rounds each over a period of 4 minutes with the ventilation system off, at full speed, and at reduced speed. The results show a significant reduction of both gasses and dust in suspension/metals with the ventilation system operating at full and reduced speed.
View Meta Data