TAV - økt effektivitet i Forsvaret

Publisert
2010
Emneord
Militær logistikk
Analyse
Datainnsamling - Automatisering
Rapportnummer
2010/00643
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2401
Samling
Rapporter
10-00643.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Denne rapporten beskriver konsepter, teknologier og systemer som inngår i Total Asset Visibility (TAV) og hvordan disse delene danner grunnlaget for økt effektivitet i Forsvaret. TAV har som mål å skaffe til veie et logistikkbilde som til enhver tid er presist og oppdatert. Visjonen er å gi et elektronisk totalbilde av logistikken som nøyaktig gjenspeiler virkeligheten og dette i så nær sanntid som mulig. Videre er de ulike datafangstmetodene som benyttes i TAV, i stor grad automatisert slik at det ikke skal kreve store menneskelige ressurser for å gjennomføre den nødvendige innsamlingen av data. Det er avgjørende at prosessene settes i system og at systemet benyttes som en del av den daglige driften for øvrig. TAV-løsninger stiller ofte store krav til både kommunikasjons-, data- og løsningsarkitektur. Mye av effektiviteten vil være knyttet til at informasjonen kommer riktig inn i systemet, og at den kan utnyttes med en gang (automatisk) gjennom hele nettverket, uten å være tilgjengelig for andre formål enn det som er lagt til for grunn for utformingen av systemet. Det er derfor viktig at TAVløsninger integreres fult ut med Forsvarets integrerte forvaltningssystem (FIF). FIF vil i så måte være nettverket som alle i Forsvaret vil ha tilgang til, og som kan delegere informasjon til de forskjellige aktørene som har behov for det. Automatisk datafangst basert på såkalte Auto-ID teknologier bør dermed sees på som input til et fremtidig FIF. Hovedutfordringen i FIF blir å integrere disse dataene med eksisterende logistikksystemer og å utvide funksjonaliteten i tråd med dette. Et eksempel på ny funksjonalitet vil være en sporingsportal for forsendelser. Et grovt estimat viser at det vil koste ca. 25–30 mill. kroner for å etablere infrastruktur for et slikt system. Beløpet dekker både nasjonale løsninger med faste avlesningsnoder og løsninger for internasjonale operasjoner med mobile avlesningsnoder. Videre er det estimert en kostnad på ca. 80 mill. kroner for å merke artikler som ligger på lager basert på elektronisk identifikasjon. Det er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene til kostnadsberegningene, og det gjort en usikkerhetsanalyse som viser at forskjellen mellom laveste og høyeste anslag varierer svært mye. Internasjonalt synes det å være akseptert at det ligger et stort potensial for økt effektivitet og/eller reduserte kostnader i å innføre TAV. Teknologien er på full fart inn i de sivile og militære logistikkjedene til våre viktigste allierte. I og med at Forsvaret allerede har bestemt seg for NbF som konsept er det ikke et spørsmål om, men i hvor stor grad Forsvaret skal satse på TAV.
This document describes how Total Asset Visibility (TAV) will improve the way logistics situation awareness is built up through a process of automatic identification and data capture of logistic assets. Logistics assets are in this paper typically identified as warehouse and stock keeping, consignments and materials in transit, containers and logistic vehicles in transit. Furthermore, the report discusses how sensors can be used in logistic supply chains and the potential benefits of an automated vehicle health management solution. To improve the data capturing process of all logistic assets in storage, in maintenance, in transport, in unit etc., the solution is to uniquely identify each asset with a certain type of tracking medium (RFID, barcode, etc.) and then build up an infrastructure of automatic identification technology which automates this process as much as possible. Network of readers or data capturing devices will collect readings and translate it into normal supply chain events. This process will establish a capability for ordinary track and trace functionality for all logistic assets which is suited for this atomization. The purpose of this report is to give an overview of the technology available for improving the visibility of logistics assets. Furthermore, the possible benefits, challenges and cost issues related to the implementation of TAV in the Norwegian Armed Forces are discussed. Finally, an implementation plan is given with initiatives isolated in separate stages. This plan outlines initiatives to give an idea of how TAV-capabilities could be developed over time. Some of the presented initiatives are prerequisites for other initiatives. Isolated, these initiatives bring value. Since some initiatives also enable other initiatives they should be implemented early.
View Meta Data