Simulation of chlorine release in an industrial facility : FLUENT and HPAC model results

Publisert
2008
Emneord
Forurensning
Spredning
Fluiddynamikk
Modellering
Klor
Rapportnummer
2008/01732
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2176
Samling
Rapporter
08-01732.pdf
Size: 623k
Sammendrag
Vi diskuterer utslipp og spredning av klorgass i et industrianlegg. Vi har tatt utganspunkt i et scenario hvor det finnes eksperimentelle referansedata som er oppskalert fra vindtunnellforsøk. Dette tilfellet har blitt simulert både med en kompleks CFD-modell (FLUENT) og en forenklet modell (HPAC). CFD-modellering reproduserer referansedataene godt, både med hensyn på gasskyens utbredelse og konsentrasjonsverdier. HPAC-simuleringene kan ikke ta hensyn til avbøyning av det momentumdrevne utslippet. Disse resultatene viser også for rask uttynning av gasskyen sammenliknet med referransedata.
We consider the release and dispersion of gaseous chlorine in an industrial facility. We have used a test case for which experimental reference data, upscaled from wind tunnel tests, are available. This test case has been simulated both with a complex CFD model (FLUENT) and with a simplified model (HPAC). CFD modeling can reproduce the reference data fairly well, both with respect to the trajectory of the plume and to the concentration values. HPAC simulations can not take into account deflection of the plume by the momentum-driven release jet and plume-building interactions, and also give results in which the dilution of the plume appears to be more rapid than in the reference data.
View Meta Data