Simson Fennikel - user manual

Publisert
2008
Emneord
Datamaskinprogrammer
Rapportnummer
2008/02183
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2202
Samling
Rapporter
08-02183.pdf
Size: 3M
Sammendrag
The Norwegian navy will procure five new frigates within 2010. The first frigate, KNM Fridtjof Nansen, was delivered by Navantia in May 2006. The frigates are equipped with two sonars in addition to the Flash dipping sonar on the helicopter. The low frequency acoustic array, CAPTAS, is able to detect small, diesel electro submarines at tens of kilometres. The hullmounted sonar, Spherion MRS2000, makes the frigate capable of detecting mines and incoming torpedoes as well as submarines. Project 899 “Nansen-klasse fregatt, evaluering” has developed quick look analysis software for anti-submarine warfare (ASW) to be used on board the Norwegian Fridtjof Nansen class frigates. This software is called Simson Fennikel and will aid the evaluation of the actions during ASW exercises. This includes visualization of positioning and dynamics of the platforms involved, the settings and performance of the acoustic sensors. Data are presented in a geotactical display window, graphs and tables using one or two screens. Our main objective with the development of Simson Fennikel is to aid debrief after an exercise. The software can contribute to get answers for the following questions: - What interesting situations occurred during the exercise? - Why did we make the decisions we did? - What would have happened if we had made another decision? The target group for the software is military personnel in the sonar group on board the frigates. Experience from cruises shows that the software is helpful in tactical debriefs and training of sonar operators. It is vital that the exercise participants have their actions fresh in mind, therefore it is important to run the Simson Fennikel debrief shortly after the exercise. The software is based on Microsoft technology and run under Windows. Mandatory components are a database (MS SQL) for data storage and an application, Maria[1], to visualize data. To be able to utilize functionality for technical plots, Matlab[2] must be available. To be able to utilize functionality for simulation of sonar performance, Lybin[3] must be available. This document describes in detail the installation and use of Simson Fennikel. The software is to be used by officers on board the Fridtjof Nansen class frigates and on-shore. FFI will use this software to be able to do analysis on data recorded on the frigates.
Marinen anskaffer fem nye fregatter innen 2010. Den første, KNM Fridtjof Nansen, ble levert fra Navantia i mai 2006. Fregattene er utstyrt med to sonarer i tillegg til Flash dyppesonaren som skal monteres på et NH-90 helikopter. Den lavfrekvente aktive tauesonaren, CAPTAS, er i stand til å detektere små, diesel-elektriske undervannsbåter i kystnære farvann på flere titalls kilometers avstand. Den skrogmonterte multirollesonaren, Spherion MRS2000, kan detektere miner og innkommende torpedoer så vel som undervannsbåter. Prosjektet Nansen-klasse fregatt, evaluering (P899) har blant annet som oppgave å levere et quick-look analyseverktøy til Marinen, kalt Simson Fennikel. Dette er basert på verktøyet utviklet i prosjekt Simson (P849). Programvaren som ble utviklet i P849, kalt Simson, er et analyseverktøy for å evaluere og simulere fregatters aktive sonarsystem, og ble overlevert KNM Tordenskjold i 2005 [4]. Målet med Simson Fennikel som nå ferdigstilles er å være til hjelp ved taktisk og mer teknisk debrief etter en øvelse. Programvaren kan bidra til å få svar på spørsmål som: - Hva skjedde? - Hvorfor tok vi avgjørelsene vi gjorde? - Hva hadde skjedd hvis vi hadde tatt en annen avgjørelse? Målgruppen for verktøyet er militært personell i sonargruppen ombord. Erfaringer og tilbakemeldinger fra tokt viser at verktøyet er svært nyttig ved gjennomgang av taktikk og opptrening av sonaroperatører etter en øvelse. Lærenytten viser seg å være høy når man kjører debrief kort tid etter øvelsen, da alle parter har øvelsesforløpet friskt i minne. Simson Fennikel er basert på Microsoft teknologi og kjører under Windows. Programvaren trenger en database (MS SQL) og data vises i kart ved hjelp av Maria levert av Teleplan[1]. For å utnytte funksjonalitet for tekniske plott må Matlab[2] være tilgjengelig. For å utnytte funksjonalitet for simulering av sonarytelse må Lybin[3] være tilgjengelig. Simson Fennikel inneholder funksjonalitet relevant for quick-look analyse. Dette er blant annet visualisering av plattformenes posisjonsdata, innstillinger og ytelse for de akustiske sensorene, samt hendelser registrert automatisk eller manuelt i løpet av øvelsen. Målet er at marinen selv skal kunne kjøre quick-look analys. For å få til dette vil FFI fortsette å vedlikeholde verktøyet, være med på tokt for erfaringsoverføring og bidra til å få opplæring i verktøyet inn som en naturlig del av sonarpersonellets utdanning. Funksjonalitet fra verktøyet vil gå inn i nye prosjekt hvor målet er å lage et verktøy for maritim taktisk analyse. På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å bli et eget verktøy som vil ta inn data fra en rekke nye maritime plattformer samt muligens ta inn nye typer data. Dette dokumentet er en brukermanual som beskriver alle funksjonene i Simson Fennikel.
View Meta Data