SARS-CoV-2-viruset: overlevelse og sensitivitet mot desinfeksjonsmidler – litteraturgjennomgang

Forfatter
Fykse, Else Marie
Moen, Line Victoria
Dybwad, Marius
Publisert
2020-04-21
Emneord
SARS-CoV-2
Covid-19
Smittevern
Overlevelse
Rapportnummer
20/01277
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2706
Samling
Rapporter
20-01277.pdf
Size: 958k
Sammendrag
Rapporten inneholder en sammenstilling av tilgjengelig nasjonal og internasjonal faglitteratur om overlevelsen til det nye koronaviruset SARS-CoV-2 og virusets sensitivitet mot desinfeksjonsmidler. Både nasjonale (Folkehelseinstituttet, FHI), europeiske (Det europeiske smittevernbyrået, ECDC) og internasjonale (Verdens helseorganisasjon, WHO) helsemyndigheter vurderer at SARS-CoV-2 hovedsakelig smitter fra person til person gjennom dråpesmitte. Dråper spres når syke personer hoster eller nyser, og dråpene kan da også havne på ulike overflater og potensielt smitte andre personer. Litteraturgjennomgangen viser at SARS-CoV-2 kan overleve på overflater som plast og rustfritt stål i flere dager (2-4 dager). På kobberoverflater overlever viruset betydelig kortere (opptil 4 timer). Gjennomgangen viser at overlevelse av SARS-CoV-2 på papp og papir er varierende. Eksempelvis er overlevelse på papp opptil 2 dager, men kortere tid på trykkpapir og tørkepapir. En laboratoriestudie har vist at SARS-CoV-2 kan overleve i luft i inntil 3 timer. Betydningen disse resultatene har for smittespredning er foreløpig uavklart. Det er derfor behov for mer forskningsbasert kunnskap for å avklare om spredning og overlevelse av viruset i luft bidrar til smittespredning. Foreløpig er rådene å oppholde seg to meter fra andre mennesker og vise ekstra varsomhet ved aerosolgenererende prosedyrer i helsevesenet. Kunnskap om hvordan viruset overlever i luft og på forskjellige overflater og hvor sensitivt det er for desinfeksjon er viktig for effektivt å kunne forhindre smittespredning. For å hindre smittespredning i samfunnet, bør overflater som berøres mye holdes rene ved vask og desinfeksjon for å redusere smittetrykket. SARS-CoV-2 ødelegges lett ved bruk av såpe og vann. Viruset er også sensitivt for vanlige desinfeksjonsmidler som inneholder etanol, hydrogenperoksid og hypokloritt. Generelle råd og retningslinjer for å unngå spredning av smitte er håndvask, regelmessig vask og desinfeksjon av overflater og kontaktreduserende tiltak.
View Meta Data