Særalderspensjon i et nytt pensjonssystem

Forfatter
Hove, Kjetil
Åmot, Elisabeth
Publisert
2016
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/508
DOI
10.18261/issn.1504-2871-2016-02-08
Samling
Articles
Description
Hove, Kjetil; Åmot, Elisabeth. Særalderspensjon i et nytt pensjonssystem. Praktisk økonomi og finans 2016 ;Volum 32.(2) s. 186-199
1365187.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Pensjonssystemet i offentlig sektor er i endring. Blant annet kan særaldersgrenser komme til å avskaffes som en ordning finansiert gjennom Statens pensjonskasse, og hvor departementene selv kan betale for å videreføre dem. Én av fem statsansatte har særaldersgrense som gjør at de må gå av før den alminnelige aldersgrensen på 70 år. I tillegg til å betale særalderspensjonen, kan det også bli aktuelt for departementene å kompensere personer med særaldersgrense for at de, som følge av den lave aldersgrensen, får en lav ordinær alderspensjon i et nytt pensjonssystem. I denne artikkelen bruker vi forsvarsdepartementet som eksempel for å belyse potensielle kostnadskonsekvenser for departementene av en slik endring.
View Meta Data