Python-basert verktøy for analyse av resultater fra strekkmaskintester

Publisert
2012-10-22
Emneord
Strekkprøving
Standarder
Python
Bøyeprøving
Rapportnummer
2012/01944
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/955
Samling
Rapporter
12-01944.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Denne rapporten er en brukermanual for analyse av tester utført på strekkmaskinen av typen MTS 810. Rapporten inneholder informasjon om hvordan man installerer Python-programvare som er nødvendig for å kjøre analysene, hvordan man bruker programvaren, samt informasjon om hvert enkelt program. I tillegg er det gitt en beskrivelse av hvordan man legger tabellen som programmet genererer, inn i en Windows Excel-tabell.
This report is a user guide for analysis of tests performed on the MTS 810 tensile test machine. The report contains information on how to install the Python software necessary for the analyses, how to use the software, as well as information about each Python program. In addition, a description of how to convert the table generated by the program to a Windows Excel table is provided.
View Meta Data