Numerical prediction of long-range sound propagation - parametric uncertainty and atmospheric models

Publisert
2014-04-09
Emneord
Støy
Akustikk
Meteorologi
Skytefelt
Rapportnummer
2014/00577
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1055
Samling
Rapporter
14-00577.pdf
Size: 569k
Sammendrag
This short report is concerned with two related subtopics in long-range acoustical noise prediction: Atmospheric modelling and parametric uncertainty. It consists of summaries of recent research articles from the outdoor acoustics literature. Our motivation is to provide background material for ongoing work on noise prediction from military practice ranges.
Denne korte rapporten omhandler to relaterte temaer innenfor prediksjon av langt-rekkende akustisk støy: Atmosfære-modellering og parameter-usikkerhet. Notatet består av sammendrag av artikler fra forskningslitteraturen om utendørsakustikk. Motivasjonen vår er å skaffe bakgrunnsmateriale for pågående arbeid med støyprediksjon fra militære øvingsfelt.
View Meta Data