Noen lærdommer fra en modellerings- og simuleringsaktivitet i prosjekt 795 "Nye fregatter"

Publisert
2004
Emneord
Modellering og simulering
Antiubåtvåpen
Analyseverktøy
Fregatter
Rapportnummer
2004/03995
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1785
Samling
Rapporter
04-03995.pdf
Size: 425k
Sammendrag
This report summarises some of the lessons learned in FFI's project 795 “New frigates”, focusing on the ASW analysis.
View Meta Data