Motivasjon for førstegangstjeneste – en kvantitativ analyse av sesjonsdata 2009–2019

Forfatter
Køber, Petter Kristian
Publisert
2020-06-04
Emneord
Allmenn verneplikt
Førstegangstjeneste
Kvinner i Forsvaret
Rapportnummer
20/01634
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2854
Samling
Eksterne notater
01634.pdf
Size: 616k
license.txt
Size: 2k
Sammendrag
I første del av den todelte sesjonsordningen leverer alle 17-åringer inn en egenerklæring hvor de blant annet oppgir motivasjon for førstegangstjeneste. I over ti år har disse svarene vist at langt flere menn enn kvinner har ønske om tjeneste i Forsvaret. Motivasjonen blant både kvinner og menn økte noe i forbindelse med innføringen av allmenn verneplikt i 2014, men har gått ned igjen de siste årene. Blant dem som er født i 2002, er det 22 prosent av kvinnene og 41 prosent av mennene som ønsker tjeneste i Forsvaret. Andelen motiverte er høyest i de nordligste fylkene og Viken, mens den er lavest i Oslo og i sørvest. De fleste som ønsker tjeneste, oppgir familie eller venner med erfaring fra Forsvaret som den viktigste informasjonskilden. Blant dem som ikke ønsker tjeneste, er planer om sivil utdanning eller karriere hoved-forklaringen.
View Meta Data