Miljøoppfølging av skyting med granater som inneholder hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet : anbefaling om retningslinjer

Publisert
2009
Emneord
Fosfor
Skytefelt
Miljøovervåking
Ammunisjon
Røyk - Giftvirkning
Rapportnummer
2009/00636
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2282
Samling
Rapporter
09-00636.pdf
Size: 7M
Sammendrag
Hvitt fosfor er meget persistent i oksygenfattige miljøer. Dersom granater med hvitt fosfor benyttes i områder med bekker, vann/tjern, myrområder eller jordsmonn med høy jordfuktighet kan hvitt fosfor forbli uforandret over lang tid. Dette er problem ettersom hvitt fosfor er meget giftig for alle organismer. Rapporten beskriver hvordan skyting av røykgranater med hvitt fosfor skal gjennomføres i Regionfelt Østlandet (RØ) for å unngå alvorlige miljøkonsekvenser.
White phosphorus is very persistent in low-oxygen environments. If grenades containing white phosphorus are used in areas where there are streams, ponds, bogs, or moist soil, white phosphorus can remain unchanged for several decades. This is a problem since white phosphorus is very toxic to all organisms. The report presents guidelines for using grenades containing white phosphorus in Regionfelt Østlandet (RØ) in order to avoid undesirable environmental consequences.
View Meta Data